...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Astralux / Astralux Roodlicht Therapie

 1. Inleiding

  Welkom bij Astralux. Door onze website te gebruiken en aankopen te doen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 2. Producten

  Wij verkopen roodlicht- en infraroodtherapiepanelen. Productbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen zijn online beschikbaar.

 3. Gebruik van de Website

  Het gebruik van onze website voor illegale activiteiten is verboden. Respecteer auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

 4. Bestellingen

  • Bestellingen plaats je via onze website. Een bestelling is pas definitief na onze bevestiging.
 5. Prijzen en Betaling

  Alle prijzen zijn inclusief BTW en duidelijk aangegeven. Betalingen worden veilig verwerkt.

 6. Levering

  We streven ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren, in overeenstemming met de geschatte leveringstijden.

 7. Annulering en Terugbetaling

  Je hebt het recht je bestelling te annuleren binnen de wettelijke termijn en onder bepaalde voorwaarden.

 8. Garantie en Klachten

  Op onze producten is de standaardgarantie van toepassing. Klachten kun je indienen via onze klantenservice.

 9. Aansprakelijkheid

  Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van de producten.

 10. Privacy en Data Bescherming

  Jouw privacy is belangrijk voor ons. We verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG.

 11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

  We behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

 12. Toepasselijk Recht en Geschillen

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur opgelost door middel van mediation.

Contact

Voor vragen over deze voorwaarden, neem contact op

via info@astralux-roodlichttherapie.nl 

Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 16-01-24 en vervangen alle voorgaande versies.

BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.