...

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van astralux-roodlichttherapie.nl, is het mogelijk dat de informatie die op astralux-roodlichttherapie.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van astralux-roodlichttherapie.nl

Copyright ©

Op alle eigen ontwerpen en foto’s van de producten op Astralux heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan om teksten, eigen ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden gecommuniceerd via astralux-roodlichttherapie.nl op welke manier dan ook te kopiëren of verspreiden en als er toestemming is verleend kan deze altijd worden ingetrokken. Wanneer dit, ondanks onze verduidelijking wel gedaan wordt, zullen hier maatregelen voor genomen worden.

Prijswijzigingen voorbehouden

Het aanbod wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer verkrijgbaar / zichtbaar zijn in de webshop. Wij werken dus op basis van een mogelijk veranderend aanbod. Het kan dus zijn dat er producten niet (meer, tijdelijk) worden aangeboden tot en weer nieuwe voorraad wordt geleverd.

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar Astralux.

BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.