...

Levertijd & Verzending

Levering & Verzending bij Astralux

Levering geschiedt op het adres dat de consument aan Astralux kenbaar heeft gemaakt: (Leveringsadres).

Bij levering van producten in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Indien de bezorging hetzij tijdelijk niet mogelijk is, hetzij definitief, wordt de consument daarvan op de hoogte gesteld uiterlijk één maand nadat deze de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De wettelijke termijn waarbinnen een bedrijf een bestelling moet leveren is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze termijn niet haalbaar is, dient het bedrijf de consument hier tijdig van op de hoogte te stellen. De consument heeft dan recht op een eventuele schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Astralux zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt eveneens het herroepingsrecht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Astralux.

De consument is verplicht de geleverde goederen op het moment van (af)levering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Bezorgkosten binnen Nederland

Voor alle bestellingen binnen Europa geldt gratis verzending, ook voor Nederland

Bezorgkosten binnen de Europese Unie

Voor alle zendingen geldt gratis verzending.

Verzekering voor transport

Verzekering tot €10.000,- inclusief

Wijze van levering

De consument kan aangeven op welke wijze hij de bestelling geleverd wil krijgen. Bijvoorbeeld via een koeriersdienst of via de post.

Hoe snel is iets bezorgd? Wat zijn voorraden?

Over het algemeen geldt: wat op voorraad is in onze webshop is direct leverbaar. Echter, het kan voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. Normaal gesproken staat dit al duidelijk aangegeven bij het product. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om de verwachte levertijd te bespreken.

Deelbestelling

Indien een deel van de bestelling niet direct leverbaar is, kan er voor gekozen worden om de gehele bestelling in één keer te leveren of de levering in delen te splitsen.

Vertraging PostNL in drukke periode

Met name rond de feestdagen kan het erg druk zijn bij PostNL. Dit kan betekenen dat uw bestelling later wordt geleverd dan u gewend bent.

Vertraging andere bezorgdienst

Het kan zijn dat als onze bestelling niet direct leverbaar is, dat deze uit het buitenland komt. Soms kan het dan zijn dat de bezorgtijd niet overeenkomt met de vooraf gecommuniceerde levertijd. Wij baseren onze levertijd echter op de informatie van de bezorgdienst. Voor eventuele vertragingen vragen wij jouw begrip.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice.

BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.